Arkiv: Press Releases

Description

Delårsrapport januari – juni 2008

Januari – juni 2008 • Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 368,8 MSEK (394,2 MSEK) • Resultatet efter skatt minskade med 47 procent till 66,6 MSEK (124,5 MSEK) • Resultatet per aktie före utspädning minskade med 47 procent till 0,40 SEK (0,75 SEK) • Poster av engångskaraktär belastade resultatet med 11,7 MSEK varav 7,5 MSEK …

Delårsrapport januari – juni 2008 Läs mer »

Nordnet kasvaa voimakkaasti Helsingin pörssissä

Nordnetin markkinaosuus Helsingin pörssissä on kasvanut voimakkaasti huhtikuun 2005 lanseerauksen jälkeen, kun esimerkiksi E*Traden ja eQ Pankin osuus on puolestaan laskenut. Nordnetin markkinaosuus tehdyistä kaupoista kesäkuussa kasvoi noin 60,5 %:ia verrattuna kesäkuuhun 2007 ollen 64 909 kauppaa. Samaan aikaan E*Traden markkinaosuus laski noin -34,1 %:ia ja eQ:n -16,8 %:ia verrattuna kesäkuuhun 2007. Lanseerauksen yhteydessä Nordnet …

Nordnet kasvaa voimakkaasti Helsingin pörssissä Läs mer »

Hett på Oslo Børs for privatpersoner i juni og første halvår

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 392.645 transaksjoner i juni og handelsvolumet endte på 39,3 mrd. Internettmeglerne stod for 16,2% av antall transaksjoner og 8,9% av volumet på Oslo Børs i juni. Nordnet var største megler på Oslo Børs i juni med …

Hett på Oslo Børs for privatpersoner i juni og første halvår Läs mer »

Ny VD för Nordnet Pension

”Johan har en gedigen erfarenhet av att sälja pensionsprodukter. Med Johan som VD blir det ytterligare fokus på säljaktiviteter”, säger Carl-Viggo Östlund, VD för Nordnet. Nordnet Pensions tidigare VD Oscar Lindvall har framgångsrikt byggt upp Nordnet Pension sedan starten 2004. Nu fortsätter Oscar inom koncernen och kommer att ansvara för affärsutveckling vad gäller koncernens samarbete …

Ny VD för Nordnet Pension Läs mer »

Ändringar i koncernledningen

Nordnets koncernledning ändras genom att Torbjörn Östman, Project Manager lämnar koncernledningen. Torbjörn kommer att fortsätta att vara ansvarig för bolagets projekt, men kommer att ingå i avdelningen Products and Services och lämnar därför ledningsgruppen. I koncernledningen ingår följande: Arturo Arques Manager Product and Services Jonas Burvall Corporate Communications Manager (från 1 sept. 2009) David Craelius …

Ändringar i koncernledningen Läs mer »

Ökad koncernledning

Nordnets koncernledning går från åtta till nio medlemmar då Jonas Burvall anställs som Corporate Communications Manager med start i början av september. Jonas kommer närmast från Skandia Liv där han arbetat som informationschef och suttit med i Skandia Livs ledningsgrupp och dessförinnan har Jonas arbetat som informationschef på SalusAnsvar sedan 2003. I koncernledningen ingår följande: …

Ökad koncernledning Läs mer »

Minskad koncernledning

Nordnets koncernledning har minskats från nio till åtta medlemmar genom att Corporate Communications Manager Jessica von Otter lämnar sin plats och slutar på Nordnet. I koncernledningen ingår följande: Arturo Arques Manager Product & Services David Craelius CIO Anders Råge CAO Fredrik Svederman CFO Victoria Thore COO Maria Zalamans HR-Manager Torbjörn Östman Project Manager Carl-Viggo Östlund …

Minskad koncernledning Läs mer »

Atter stigende handelsaktivitet hos private investorer, +19%

”Store kursstigninger i flere af de toneangivende aktier fik vendt den negative trend med faldende handelsaktivitet til en stigning i aktiviteten på hele 19% i maj måned. Samtidig nettokøbte Nordnets kunder stadigvæk aktier, så vi ser en positiv tro på børsen hos vores kunder”, siger Max Gandrup, General Country Manager for Nordnet Danmark. Nordnets kunders …

Atter stigende handelsaktivitet hos private investorer, +19% Läs mer »

”Sell in may and go away” gjaldt ikke for privatpersoner på Oslo Børs i mai.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 461.466 transaksjoner i mai og handelsvolumet endte på 47,3 mrd. Internettmeglerne stod for 17,9% av antall transaksjoner, og 8,9% av volumet på Oslo Børs i mai. Nordnet var største megler på Oslo Børs i mai med …

”Sell in may and go away” gjaldt ikke for privatpersoner på Oslo Børs i mai. Läs mer »

Börstron åter i maj

”Det är en ökning med 14 procent jämfört med maj 2007, men en minskning med närmare 2 procent jämfört med förra månaden”, säger Jessica von Otter, informationschef på Nordnet. Den största ökningen var i Norge och Finland där aktiviteten ökade med 50 respektive 62 procent jämfört med föregående år. Utlåningen fortsatte att öka under maj …

Börstron åter i maj Läs mer »

Aktiviteetti kasvoi voimakkaasti huhtikuussa

Yksityissijoittajien käyttämien online-välittäjien kautta tehtiin huhtikuussa aiempaa aktiivisemmin kauppaa. Nordnetin, Glitnirin, EQ:n ja E*Traden kautta tehtyjen osakekauppojen määrä Helsingin pörssissä nousi 319 658 kauppaan, joka on noin 59,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vaihdon arvo oli noin 7,03 mrd. euroa, joka tarkoittaa 26,2 % kasvua verrattuna huhtikuuhun 2007. ”Yksityissijoittajien aktiviteetti on lisääntynyt maaliskuun notkahduksen jälkeen. …

Aktiviteetti kasvoi voimakkaasti huhtikuussa Läs mer »

Nordnet avaa erikoissivuston warranteille, turboille ja sertifikaateille

”Kiinnostus warrantteja kohtaan on selvästi lisääntynyt ja yhä useammin meiltä kysytään kuinka analysoida tai verrata erilaisia warrantteja. Juuri tämän takia avaamme Johdannaiset.fi, uuden erikoissivuston warranteista,” sanoo Nordnetin Suomen maajohtaja Taru Rantala. Vaikka kiinnostus warrantteja kohtaan on lisääntynyt, kokee useat sijoittajat, että warrantteja on vaikea analysoida ja niistä on vaikeaa löytää tietoa. Koska instrumenttiin liittyy osakkeita …

Nordnet avaa erikoissivuston warranteille, turboille ja sertifikaateille Läs mer »

Olje- og råvarefokus bidrar til høy aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i april.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 473.327 transaksjoner i april og handelsvolumet endte på 45,4 mrd. Internettmeglerne stod for 18,2% av antall transaksjoner, og 8,2% av volumet på Oslo Børs i april. Nordnet var største megler på Oslo Børs i april med …

Olje- og råvarefokus bidrar til høy aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i april. Läs mer »

Kraftigt ökad aktivitet i april

”Det är en ökning med 35 procent jämfört med april 2007, främst på grund av den slagiga marknaden”, säger Jessica von Otter, informationschef på Nordnet. Den största ökningen var i Norge och Finland där aktiviteten ökade med 95 respektive 90 procent jämfört med föregående år. ”Den största ökningen i aktivitet har våra kunder i Norge, …

Kraftigt ökad aktivitet i april Läs mer »

Nordnet keskittyy aktiivisiin sijoittajiin

Helsingin pörssihuone on ainut laatuaan Suomessa. ”Pörssihuoneet ovat tärkeä osa aktiivisimpiin asiakkaisiin keskittyvää Active Trader -konseptiamme. Näemme Pohjoismaat kokonaisuudessaan kotimarkkinoinamme, ja siksi on erityisen mieluisaa avata molemmat pörssihuoneemme samanaikaisesti”, toteaa Nordnetin toimitusjohtaja Carl-Viggo Östlund. Pörssihuoneessa kaupankävijät saavat käyttöönsä täydellisen työpisteen tietokoneineen, näyttöpäätteineen ja ohjelmistoineen. ”Räätälöimme palvelun yksilöllisesti jokaiselle asiakkaallemme. Heillä on käytössään markkinoiden tehokkaimmat kaupankäyntiohjelmat …

Nordnet keskittyy aktiivisiin sijoittajiin Läs mer »

Nordnet storsatsar på aktiva traders

”Börsrummen är ett viktigt led i vår satsning på de mest aktiva kunderna genom vårt koncept Active Trader. Vi ser hela Norden som vår hemmamarknad, därför är det extra roligt att kunna inviga dessa båda börsrum samtidigt”, säger Nordnets VD Carl-Viggo Östlund. I börsrummet får tradern tillgång till en komplett arbetsplats med datorer, skärmar och …

Nordnet storsatsar på aktiva traders Läs mer »

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 för Nordnet AB (publ) finns nu tillgänglig på www.org.nordnet.se.

Lägre aktivitet i mars

Aktiviteten hos Nordnets kunder minskade i mars, både jämfört med februari 2008 och med mars 2007. Under månaden gjordes 770 712 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 38 536 avslut per börsdag. ”Den fortsatta oron på börsen har inneburit att våra kunder …

Lägre aktivitet i mars Läs mer »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Nordnet AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2008 klockan 18.00 på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. Registrering kan ske från klockan 17.30 då även enkel förtäring serveras. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den …

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Läs mer »

Yksityissijoittajat aktiivisia helmikuussa

Yksityissijoittajien käyttämien onlinevälittäjien kautta tehtiin helmikuussa aktiivisesti kauppaa. Nordnetin, Glitnirin, EQ:n ja E*Traden kautta tehtyjen osakekauppojen määrä Helsingin pörssissä nousi 359 435, joka on noin 34,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös vaihdon arvo oli noin 6,4 mrd. euroa, joka tarkoittaa 18,5 % kasvua verrattuna helmikuuhun 2007. ”Yksityissijoittajien aktiivisuus näyttää pysyvän korkeana. Tammikuun ennätysluvuista tultiin …

Yksityissijoittajat aktiivisia helmikuussa Läs mer »

Hög aktivitet i februari

”Februari brukar vara en månad med hög aktivitet, främst med anledning av att det är rapportperiod. I år var det extra hög aktivitet på grund av den fortsatta osäkerheten på marknaden” säger Jessica von Otter, informationschef på Nordnet. Totalt antal avslut ökade med 11 procent jämfört med februari 2007. Mest ökade antalet avslut i Finland …

Hög aktivitet i februari Läs mer »

Fortsatt høy aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i februar

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 495.336 transaksjoner i februar og handelsvolumet endte på 44,7 mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 50% sammenlignet med februar i fjor og en reduksjon på 16% sammenlignet med januar. Internettmeglerne stod for 18,77% …

Fortsatt høy aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i februar Läs mer »

Bokslutskommuniké 2007

Helåret 2007 • Antal konton växte med 24%, kundernas sparkapital med 12% och antal avslut med 17% • Rörelseintäkterna ökade med 19% till 785,6 mkr (661,0 mkr) • Resultatet efter skatt minskade med 5% till 196,3 mkr (206,7 mkr), inkluderat kostnader av engångskaraktär, 22,7 mkr • Resultatet per aktie efter skatt före utspädning minskade med …

Bokslutskommuniké 2007 Läs mer »

Tammikuussa jatkui ennätysmäinen kaupankäynti

Maailman pörsseissä koettu turbulenssi sai Nordnetin asiakkaat tekemään ennätysmäärän kauppaa. Suomalaiset asiakkaamme tekivät Helsingin pörssissä 179 % enemmän kauppaa kuin vastaavana kuukautena vuotta aiemmin. Tammikuussa tehtiin Helsingin pörssissä Nordnetin kautta 95 939 kauppaa ja vaihto nousi 968,8 milj. euroon, ollen noin 149 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Yksityissijoittajien suosimien online-välittäjien kautta tehtiin tammikuussa noin 40 …

Tammikuussa jatkui ennätysmäinen kaupankäynti Läs mer »

Ekstrem aktivitet og stor interesse for Oslo Børs blant privatpersoner i januar

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 591.778 transaksjoner i januar og handelsvolumet endte på 51,8 mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 62% sammenlignet med januar i fjor og en økning på 100% sammenlignet med desember. Sammenlignbare tall for januar …

Ekstrem aktivitet og stor interesse for Oslo Børs blant privatpersoner i januar Läs mer »

Extremt hög aktivitet i januari

Den tidigare toppnoteringen var från november 2007 då snittet var 44 634 avslut per dag. Den högsta aktiviteten under en enskild dag någonsin noterades den 22 jan med 87 651 avslut. ”Sett på årsbasis har antalet avslut ökat med 34 procent jämfört med januari 2007. Störst ökning ser vi i Finland där 169 procent fler …

Extremt hög aktivitet i januari Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (15 096 aktier, 0,06%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (2 464 494 aktier, 9,98%) och Go4us Nordic AB (6 000 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (15 908 aktier, 0,06%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (2 444 394 aktier, 9,90%) och Go4us Nordic AB (6 000 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Utökad koncernledning

Nordnets koncernledning har utökats från åtta till nio medlemmar genom att CIO David Craelius och Manager Product and Services Arturo Arques nu ingår i ledningsgruppen och Innovationschef Juan Segura slutat på Nordnet. I koncernledningen ingår även: Carl-Viggo Östlund CEO Anders Råge CAO Victoria Thore COO Maria Zalamans HR-Manager Jessica von Otter Corporate Communications Manager Fredrik …

Utökad koncernledning Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag har genom förvärv av aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) per 2008-01-11 ett sammanlagt innehav av 2 502 037 aktier svarande mot 10,13 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (15 908 aktier, 0,06%), Nordnet …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag har efter avslutad nyemission i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) per 2008-01-07 ett sammanlagt innehav av 2 426 702 aktier svarande mot 9,83 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (10 777 aktier, 0,04%), Nordnet Pensionsförsäkring …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Lugnare avslutning på ett turbulent år

Under december var aktiviteten hos Nordnets kunder något lugnare än under november då fler avslut än någonsin gjordes. På samtliga Nordnets marknader gjorde kunderna 681 744 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 34 087 avslut per börsdag. ”Efter turbulensen under hösten blev december en månad med lägre aktivitet. Tittar man på enskilda marknader …

Lugnare avslutning på ett turbulent år Läs mer »

Ingen juleferie for privatpersoner på Oslo Børs i desember

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 295.215 transaksjoner i desember og handelsvolumet endte på 27,3 mrd. I november var antall transaksjoner 407.630 og volumet var 42,4 mrd. Sammenlignet med desember 2006 er dette en økning i antall transaksjoner på 29,47% og en …

Ingen juleferie for privatpersoner på Oslo Børs i desember Läs mer »

Nordnets fondbyten blev Årets nyhet

Motiveringen lyder: ”Med denna tjänst till gagn för den enskilda fondspararen bevisar banken att det går att utveckla och förbättra villkoren för fondsparande med hjälp av teknik och god vilja”. ”Hos Nordnet kan du köpa och sälja fonder från olika fondbolag samma dag – det är vi ensamma om i branschen. Vi är förstås väldigt …

Nordnets fondbyten blev Årets nyhet Läs mer »

Suomalaisten suosikkiosakkeet selvisivät vuodeksi 2008

Nordnet avasi Sijoitus Invest 2007 -tapahtuman yhteydessä äänestyksen kysyäkseen Suomen kansalta osakkeita, jotka menestyvät parhaiten vuonna 2008. Äänestys päättyi 16.12.2007 ja äänestämässä kävi lähes 4800 ihmistä. Jokainen äänestykseen osallistuva valitsi 5 suosikkiosaketta ja perustella halutessaan valintansa. ”Halusimme saada esille tavallisten suomalaisten näkemyksen. Lähes 24.000 annettua ääntä antaa meille hyvän kuvan osakkeista, joihin uskotaan vuonna 2008. …

Suomalaisten suosikkiosakkeet selvisivät vuodeksi 2008 Läs mer »

Suomalaiset äänestävät suosikkiosakkeita vuodeksi 2008

Vuoden loppu on perinteisesti täynnä ennustuksia tulevan vuoden menestyjäosakkeista, joita antavat yleensä sijoituksen ammattilaiset ja asiantuntijat. Lisäksi käynnissä on useita erilaisia sijoittajakilpailuja, joissa fiktiiviseen rahaan perustuen voi testata omaa sijoitusosaamistaan. Nordnet käynnisti 14.11.2007 kilpailun kysyäkseen Suomen kansalta osakkeita, joiden uskotaan kehittyvän parhaiten vuonna 2008. Äänestysaikaa on noin kuukausi ja se päättyy 16.12.2007. Jokainen äänestykseen osallistuva …

Suomalaiset äänestävät suosikkiosakkeita vuodeksi 2008 Läs mer »

Ennätysmäisen korkea aktiviteetti pörssissä

Marraskuussa jatkui ennätyskorkea aktiviteetti Pohjoismaisessa pörssissä ja kauppojen määrä nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Helsingin pörssissä tehtiin 67 652 kauppaa päivässä, joka on noin 77,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Nordnetin asiakkaat tekivät noin 176 % enemmän kauppaa kuin vastaavana kuukautena viime vuonna. Kauppojen määrä nousi 80 152, joka vastaa 2,61 % kaikista Helsingin pörssissä …

Ennätysmäisen korkea aktiviteetti pörssissä Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-12-03 därigenom ägde aktier som motsvarar 10,19 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,00%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 882 418 aktier, 10,17%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-11-30 därigenom ägde aktier som motsvarar 9,96 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,00%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 840 918 aktier, 9,94%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Utökad koncernledning

I koncernledningen ingår även: Carl-Viggo Östlund vd och koncernchef Anders Råge administrativ chef Victoria Thore country manager Sverige och marknadschef koncernen Torbjörn Östman chef produktutveckling Maria Zalamans HR-chef Jessica von Otter informationschef Juan Segura innovationschef Ledningsgruppens sammansättning gäller för perioden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Nordnet lanserer Investeringskonto Link – en unik skatteeffektiv spareløsning i aksjer og fond

I dag lanseres Nordnet Investeringskonto Link– en unik skatteeffektiv spareløsning i aksjer og fond. Dette er Nordnets første skritt inn i markedet for pensjonssparing i Norge, og i løpet av årene som kommer vil Nordnet lansere flere produkter innenfor dette området. ”Vi er svært fornøyde med å lansere dette produktet i Norge, og vet at …

Nordnet lanserer Investeringskonto Link – en unik skatteeffektiv spareløsning i aksjer og fond Läs mer »

Pluskvällen lockar 1 000 kvinnor

”Det blir en helkväll av kvinnor, för kvinnor, med intressanta föreläsningar och många goda råd och tips”, säger Nordnets Sverigechef Victoria Thore. Under kvällen medverkar Nina Jansdotter som är beteendevetare och författare till boken “Ta makten över dina pengar”, Christina Doctare, läkare, författare och samhällsdebattör, samt Mirjana Ivanic som är produktspecialist hos Nordnet och expert …

Pluskvällen lockar 1 000 kvinnor Läs mer »

Carl-Viggo Östlund tillträder den 15 november

Carl-Viggo Östlund tillträder den 15 november Den 9 november meddelades att Carl-Viggo Östlund blir ny koncernchef för Nordnet. Det är nu klart att han kommer att tillträda redan den 15 november. För ytterligare information kontakta: Carl-Viggo Östlund, tillträdande koncernchef Nordnet, tel 0709–11 60 01 The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private …

Carl-Viggo Östlund tillträder den 15 november Läs mer »

Nordnetkvällen drar fulla hus

Under kvällen medverkar flera kända profiler som delar med sig av sina kunskaper. Kvällens värdar är Linda Isacsson från TV4 och Nordnets Sverigechef Victoria Thore. Publiken får träffa tre toppförvaltare från HQ, Catella och Lannebo fonder. Nordnets Experterna diskuterar hur börsen kommer att gå nästa år. Charlie Söderberg från TV3s ”Lyxfällan”, skattespecialisten Cecilia Gunne och …

Nordnetkvällen drar fulla hus Läs mer »

Karo Hämäläinen hallinnoi Nordnetin toista Ekspertit-salkkua

Nordnetin ainutlaatuinen analyysi- ja sijoituspalvelu Ekspertit lanseerattiin Suomessa helmikuussa 2007. Samassa yhteydessä esiteltiin Suomen tunnetuimpiin osakeasiantuntijoihin kuuluvan Kim Lindströmin Ekspertit-salkku, jota hän hallinnoi yhdessä poikansa Tom Lindströmin kanssa. Ekspertit-palvelu pitää sisällään osakeanalyysejä aivan uudella tavalla: tunnetut pohjoismaiset analyytikot tekevät palvelussa oikeita osakekauppoja oman osakeanalyysinsä pohjalta eivätkä vain suosittele toisille erilaisia osakekaupan kohteita. ”Ekspertit-palvelumme tarjoaa asiakkaille …

Karo Hämäläinen hallinnoi Nordnetin toista Ekspertit-salkkua Läs mer »

Kredituro medførte fortsat høj børsaktivitet

”Børsen var i oktober måned fortsat præget af stor usikkerhed i markedet pga. kredituroen, og dette medførte store kursudsving. Handelsaktiviteten var fortsat på et meget højt niveau, da de mere aktive investorer handlede ekstremt meget, hvorimod vi så en forsigtighed hos investorer som investerer langsigtet”, siger Max Gandrup, Landechef Nordnet Danmark. Vestas i særklasse mest …

Kredituro medførte fortsat høj børsaktivitet Läs mer »

PPM-förvaltning förenklar för pensionsspararen

”Tidigare i höst lanserade vi en kostnadsfri PPM-tjänst för den som själv vill förvalta sitt sparande. Nu erbjuder vi även färdiga fondportföljer för den som vill dra nytta av våra fondexperters arbete. Våra PPM-tjänster ger en mycket god överblick och kontroll på PPM-sparandet”, säger Daniel Ljungel, produktchef på Nordnet. De fem fondportföljerna är framtagna av …

PPM-förvaltning förenklar för pensionsspararen Läs mer »

Intensiv handel i oktober

”När vi summerar oktober ser vi en månad med mycket hög aktivitet hos våra kunder. Ericssons vinstvarning blev inledningen på en period med aktiv börshandel. Sett på årsbasis har antalet avslut ökat med 25 procent jämfört med oktober 2006”, säger VD Klas Danielsson. Nordnet okt-07 årl sep-07 jul-sep apr-jun jan-mar okt-06 förändr 07 07 07 …

Intensiv handel i oktober Läs mer »

Svært høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i oktober

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 360.410 transaksjoner i oktober og handelsvolumet endte på 40,4mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 28,4% sammenlignet med oktober i fjor og en økning på 19,1% sammenlignet med september i år. Sammenlignbare tall for …

Svært høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i oktober Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-10-24 därigenom ägde aktier som motsvarar 9,91 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 830 703 aktier, 9,88%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 861 903 aktier, 10,05%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Delårsrapport januari–september 2007

Resultatutveckling januari-september • Rörelseintäkterna ökade med 21 procent till 592,2 mkr • Resultatet ökade med 10 procent till 181,1 mkr • Resultatet per aktie ökade med 10 procent till 1,10 kr • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 257,2 mkr Resultatutveckling tredje kvartalet • Rörelseintäkterna ökade med 43 procent till 197,9 mkr • Resultatet ökade …

Delårsrapport januari–september 2007 Läs mer »

Förvärv av derivatinfo.com och ökade satsningar på warranter och optioner

Förvärvet av derivatinfo.com är en del av Nordnets ökade fokus på specialområden inom handel och sparande i värdepapper. Handeln med warranter har under de senaste åren växt kraftigt och förväntas fortsätta växa. Det stora utbudet och warranternas komplexitet medför att det är viktigt med information i form av värdering och egenskaper. Derivatinfo har på två …

Förvärv av derivatinfo.com och ökade satsningar på warranter och optioner Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-10-16 därigenom ägde aktier som motsvarar 9,995 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 846 673 aktier, 9,97%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Ledelsesendringer for Nordnet Norge

Lars forlater Nordnet en gang i løpet av høsten. Eksakt dato er ikke fastsatt. Ny daglig leder for Nordnets filial, samt Country Manager for Nordnet Norge, blir Anders Skar. Nordnet Norge kommer til å fortsette å ekspandere og Oslo-kontoret vil bli større. I løpet av kort tid lanserer Nordnet Norge pensjons- og forsikringstjenester. ”Det er …

Ledelsesendringer for Nordnet Norge Läs mer »

Ledningsförändringar för Nordnet Norge

Lars lämnar Nordnet någon gång under hösten. Exakt datum är ej fastställt. Ny daglig leder för Nordnets filial, tillika Country manager för Nordnet Norge, blir Anders Skar. Nordnet Norge kommer att fortsätta expandera och Oslokontoret ska bli större. Inom kort lanserar Nordnet Norge pensions- och försäkringstjänster. ”Det är mycket tråkigt att Lars väljer att lämna …

Ledningsförändringar för Nordnet Norge Läs mer »

Flaggningsmeddelande från Nordnet Pensionsförsäkring AB

Information om flaggningen Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk …

Flaggningsmeddelande från Nordnet Pensionsförsäkring AB Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 773 592 aktier, 9,58%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Syyskuun osakekauppa jatkui aktiivisena

Kaupankäynti pohjoismaisissa pörsseissä jatkui vilkkaana myös syyskuun, vaikka elokuun ennätystasoihin verrattuna tahti oli rauhoittunut. Puhdasta online-välitystä tarjoavien välittäjien, kuten Nordnetin, EQ Onlinen, FIM:n ja E*Traden, kautta tehtiin yhteensä 227 670 kauppaa, joka vastaa 9,84 % kaikista Helsingin pörssissä tehdyistä kaupoista ja on noin 76,5 % enemmän kuin vastaavana kuukautena viime vuonna. Vaihdon määrä nousi online-välittäjien …

Syyskuun osakekauppa jatkui aktiivisena Läs mer »

Fortsat høj handelsaktivitet hos private investorer

”Vi ser stadigvæk en høj handelsaktivitet hos de private investorer. September måned var præget af usikkerheden i markedet p.g.a. den internationale kredituro, hvilket medførte større kursudsving og dermed øget handelsaktivitet hos de mere aktive investorer”, siger Max Gandrup, Landechef Nordnet Danmark. Vestas i top Med 20.997 handler i september måned blev Vestas den mest handlede …

Fortsat høj handelsaktivitet hos private investorer Läs mer »

Fortsatt hög aktivitet i september

Börshandeln var fortsatt hög i september, men lugnare än augusti som låg nära rekordnivåer. Nordnets kunder gjorde på samtliga marknader 690 739 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 34 537 avslut per börsdag. ”September har präglats av den internationella kreditoron som lett till osäkerhet på börserna. Osäkerheten har stimulerat börshandeln. Vår utlåning har …

Fortsatt hög aktivitet i september Läs mer »

Råvarefokus på Oslo Børs for privatpersoner i september

Pressemelding 01.10.2007 Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 302.666 transaksjoner i september og handelsvolumet endte på 35,8mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 5,9% sammenlignet med september i fjor, da antall transaksjoner var 285.843 og volumet 28,8 mrd. Internettmeglerne stod …

Råvarefokus på Oslo Børs for privatpersoner i september Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 735 150 aktier, 9,37%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 750 150 aktier, 9,45%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Massiv uppslutning bakom återinförande av flytträtten

– Det är en förstklassig upplevelse att så konkret få se att den så kallade flytträtten, pensionsspararnas rätt att själva få välja och byta pensionsförvaltare, har så starkt stöd. En massiv majoritet av remissinstanserna har nu gett regeringen det stöd som krävs för att återinföra flytträtten för de pensionsförsäkringar som tecknats från 1 januari 2006 …

Massiv uppslutning bakom återinförande av flytträtten Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT)

Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (200 013 aktier, 1,08%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 631 150 aktier, 8,81%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att …

Flaggningsmeddelande i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) Läs mer »

Markkinoiden turbulenssi sai yksityissijoittajat aktiiviseksi

Helsingin pörssissä, kuten muissakin pohjoismaisissa pörsseissä, tehtiin ennätysmäärä osakekauppaa elokuussa. Jos tarkastelemme ns. puhtaita online-välittäjiä, tehtiin Nordnetin, EQ Onlinen, FIM:n ja E*Traden kautta yhteensä 293 455 kauppaa, joka vastaa 9,53 % kaikista Helsingin pörssissä tehdyistä kaupoista ja on yli kaksi kertaa enemmän kuin vastaavana kuukautena viime vuonna. Vaihdon määrä nousi online-välittäjien osalta 6,1 mrd. euroon …

Markkinoiden turbulenssi sai yksityissijoittajat aktiiviseksi Läs mer »

Turbulens gav rekordhøj aktivitet hos private investorer

”Turbulensen på børserne medførte en ny rekord i handelsaktiviteten hos private investorer. Vi så en øget aktivitet hos alle kundegrupper, men specielt daytradere, som foretrækker den høje volatilitet, øgede aktiviteten markant. Samtidig så vi klar stigning i antal kunder som udnyttede de indledende kursfald til at tjene penge på faldende aktiekurser ved hjælp af shorthandel”, …

Turbulens gav rekordhøj aktivitet hos private investorer Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag köpte den 20 augusti 17 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnetkoncernen ett sammanlagt innehav av 1 852 913 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 10,00 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Åtal för att pröva Internethandelns skyldigheter enligt lagen om marknadsmissbruk

Åklagaren har beslutat att väcka åtal mot vice verkställande direktören Anders Råge på Nordnet Bank AB (”Nordnet”) för brott mot 10 § lagen om marknadsmissbruk och anser att Anders Råge ”som vice verkställande direktör för Nordnet Bank AB i Stockholm, genom att han inte haft eller tillsett att det funnits tillräcklig kontroll av bankens aktietransaktioner …

Åtal för att pröva Internethandelns skyldigheter enligt lagen om marknadsmissbruk Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag sålde den 16 augusti 40 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnetkoncernen ett sammanlagt innehav av 1 830 413 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 9,88 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Delårsrapport januari–juni 2007

Resultatutveckling första halvåret • Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr • Resultatet minskade med 3% till 124,5 (128,0) mkr • Resultatet per aktie minskade med 4% till 0,75 (0,78) kr • Rörelseresultatet minskade med 2% till 176,0 (178,9) mkr Resultatutveckling andra kvartalet • Rörelseintäkterna ökade med 7% till 188,7 (176,5) mkr • Resultatet …

Delårsrapport januari–juni 2007 Läs mer »

Nordnets kunder skänkte 800 000 kr till välgörenhet

Störst bidrag har SOS Barnbyar fått med drygt 277 000 kr, Rädda barnen 126 000 kr och Svenska Röda Korset 125 000 kr. ”Det är förstås väldigt glädjande att våra kunder väljer att skänka pengar till välgörenhet”, säger Victoria Thore, Country Manager Nordnet Sverige. ”Eftersom det är skattefritt att skänka sin aktieutdelning till välgörenhet innebär …

Nordnets kunder skänkte 800 000 kr till välgörenhet Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag förvärvade den 20 juni 62 800 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnet-koncernen uppnått ett sammanlagt innehav av 1 721 516 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 9,30 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Genomförande av incitamentsprogram

Styrelsen i Nordnet AB (publ) fattade den 18 juni 2007 beslut om tilldelning avseende teckningsoptionsprogram riktat till anställda i Nordnetkoncernen. Tilldelningen beslutades i enlighet med beslut från årsstämman i Nordnet AB (publ) den 24 april 2007. Totalt emitterades 1 350 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Go4us Nordic AB för att därefter överlåtas till anställda. 39 anställda …

Genomförande av incitamentsprogram Läs mer »

Privathandeln på börsen ökar inte trots stark börsutveckling

”Jämfört med maj förra året, som var en månad med extremt hög aktivitet, minskade det totala antalet avslut per dag med 25 procent. Vi ser dock ökningar i Finland och Tyskland, vilket är glädjande”, säger VD Klas Danielsson. ”Börsutvecklingen i världen är stark och många börser befinner sig på rekordnivåer. Börsintroduktionerna strömmar fram. Privatpersonernas aktieintresse …

Privathandeln på börsen ökar inte trots stark börsutveckling Läs mer »

Stor aktivitet i mai på Oslo Børs for private investorer

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 262.871transaksjoner i mai og handelsvolumet endte på 25,2 mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 31,8% sammenlignet med forrige måned. I april var sammenlignbare tall 199.391 transaksjoner og 19,7 mrd. i volum. Sammenlignet …

Stor aktivitet i mai på Oslo Børs for private investorer Läs mer »

Mycket lugnare börshandel i april

”Börsaktiviteten låg i april på de nivåer vi hade i höstas. Jämfört med april förra året så är bilden blandad med klart lägre handel i Norge, men med klart högre i Finland och Tyskland”, säger VD Klas Danielsson. ”Vi noterar en sjunkande riskaptit bland våra kunder. Under tider när börsen är så stark som den …

Mycket lugnare börshandel i april Läs mer »